Gala „Rodacy-Bohaterom”

wpis w: z_humanistyczny | 0

Wśród 105-ciu mazowieckich szkół, nasza placówka została uhonorowana w ramach akcji „Rodacy – Bohaterom” w szczególny sposób. Przedstawiciele społeczności szkolnej: Zosia Szafraniak, Justyna Jurgiewicz i Marianna Misiarek wraz z koordynatorem projektu – Panią Małgorzatą Kur, przyjęli podziękowania i gratulacje za zaangażowanie w zbiórkę darów dla Kombatantów na Wschodzie. Akcja została przeprowadzona przez Stowarzyszenie Odra – Niemen,  na terenie szkoły w ostatnich dniach grudnia 2021 roku. Uczniowie i nauczyciele przekazali dary w postaci środków higienicznych i spożywczych oraz kartek pamięci na rzecz potrzebujących na Kresach Wschodnich. Uroczysta gala odbyła się 27 października w Mińsku Mazowieckim w Zespole Szkół Zawodowych nr 2.

Dziękuje za wsparcie i życzliwość.