DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zespołu szkół.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 zso.edu.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Strona posiada następujące braki:
– brak opisów niektórych zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne
– brak możliwości wysłania formularza kontaktowego z pominięciem przycisku „wyślij”
– umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu YouTube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– zmiana wielkości czcionki
– wyświetlanie strony w skali szarości i negatywu
– podkreślanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu oraz jasnego tła
– użytkownicy mogą swobodnie poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat szkoły sekretariat@zso.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 22 849-62-18 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Kazimierzowska i Narbutta.

Dojścia piesze jest od ulicy Kazimierzowskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Madalińskiego oraz Rakowieckiej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, przejście dla pieszych od ul. Narbutta również nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Wszystkie przejścia posiadają podjazdy dla wózków. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Przy wejściu do budynku od ul. Kazimierzowskiej występują schody. Brak jest podjazdu dla wózka osoby niepełnosprawnej.

Najbliższa stacja metra linii M1 „POLE MOKOTOWSKIE” znajduje się w odległości około 800 m. Wyjście z metra możliwe jest za pomocą schodów, schodów ruchomych oraz windy.

Najbliższe przystanki autobusowe: Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 150 m: nr 138 Madalińskiego szpital (kierunek: Bokserska–Utrata) przystanek „Wiśniowa 01” (kierunek: Wiśniowa Góra: autobus nr 119; kierunek Wilanów: autobus nr 130; kierunek: Siekierki-Sanktuarium: autobus nr 167; kierunek Witolin: autobus nr 168) znajduje się w odległości około 100 m. przystanek „Wiśniowa 02” (kierunek: Sanktuarium Rakowiecka: autobusy nr 119, 130; kierunek: Znana: autobus nr 167; kierunek Spartańska: autobus nr 168) znajduje się w odległości około 100 m. przystanek „Rakowiecka 02” (kierunek: Utrata: autobus nr 138, kierunek: Bielańska: autobus nr 222) znajduje się w odległości około 500 m. przystanek „Rakowiecka 01” (kierunek: Bokserska: autobus nr 138, kierunek: Spartańska autobus nr 222) znajduje się w odległości około 500 m. przystanek „Metro Pole Mokotowskie 02” (kierunek: Rondo ONZ: autobus nr 174, kierunek: Dworzec Centralny: autobus nr 200) znajduje się w odległości około 500 m. przystanek „Metro Pole Mokotowskie 01” (kierunek: Bokserska: autobus nr 174, kierunek: Pańska (Konstancin Jeziorna): autobus nr 200) znajduje się w odległości około 500 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe:przystanek „Rakowiecka 05” (kierunek: Wyścigi: tramwaje nr 4,10,35; kierunek: Metro Wilanowska: tramwaj nr 14, kierunek: PKP Służewiec: tramwaj nr 35)) znajduje się w odległości około 500 m. przystanek „Rakowiecka 06” (kierunek: Żerań Wschodni: tramwaj nr 4, kierunek: Metro Młociny: tramwaj nr 10, kierunek: Banacha: tramwaj nr 14, kierunek: Żerań FSO: tramwaj nr 18, kierunek: Nowe Bemowo: tramwaj nr 35)) znajduje się w odległości około 500 m. przystanek „Metro Pole Mokotowskie 04” (kierunek: Tarchomin Kościelny: tramwaj nr 17, kierunek: Metro Młociny: tramwaj nr 33, kierunek: Żerań Wschodni: kierunek nr 41) – dojście możliwe tylko za pomocą schodów, przystanek znajduje się w odległości około 500 m. przystanek „Metro Pole Mokotowskie 03” (kierunek: PKP Służewiec: tramwaje nr 17,41; kierunek: Kielecka: tramwaj nr 17) – dojście możliwe tylko za pomocą schodów, przystanek znajduje się w odległości około 500 m. przystanek tramwajowy „Dworkowa” w odległości ok. 1000 m: (kierunek: Śródmieście, Centrum-Służewiec, Wyścigi).

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu szkoły w odległości kilku metrów od budynku.

W najbliższej okolicy brak postoju dla taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kazimierzowskiej 60, prowadzą do niego wysokie schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro, 3 piętro) znajduje się korytarz.Budynek nie posiada wind. Budynek ma dostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.