Statut Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej
aktualizowany dnia 13 września 2023 r.

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
aktualizowany dnia 13 września 2023 r.

Statut Szkoły Policealnej nr 50 dla Dorosłych
zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2017 r.