Statut Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
aktualizowany dnia 25 kwietnia 2022 r.

Statut Technikum Odzieżowego i Fryzjerskiego im. Marii Bratkowskiej
aktualizowany dnia 31 sierpnia 2022 r.

Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 4
aktualizowany dnia 31 sierpnia 2022 r.

Statut Szkoły Policealnej nr 50 dla Dorosłych
zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2017 r.