KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Agnieszka Kalinowska

Przyjęcia interesantów:
pn – pt: 730 – 1530
pok. 207 (II piętro)

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Małgorzata Kopczyńska

Przyjęcia interesantów:
pn -pt: 730 – 1530
pok. 208 (II piętro)

KIEROWNIK PRACOWNI ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH
mgr Anna Skolimowska – Dudek

Przyjęcia interesantów:
pn – pt: 730 – 1530
pok. 207 (II piętro)