Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22