BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Zawód: fryzjer

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do:
życia w warunkach współczesnego świata,
wykonywania pracy zawodowej,
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
dostosowanie wymagań i umiejętności uczniów do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo- społecznym,
dostosowanie metod nauczania do coraz to nowszych technik i technologii,
oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.

Na rok szkolny 2022/2023 szkoła będzie prowadziła rekrutację do trzech oddziałów w zawodzie fryzjer (514101)

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie to: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
podstawy fryzjerstwa
język angielski zawodowy
higiena
technologia fryzjerstwa
materiały fryzjerskie
doradztwo zawodowe
kształcenie praktyczne – u pracodawcy (młodociani pracownicy)

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak:
zabiegi pielęgnacyjne włosów,
zabiegi chemiczne włosów,
strzyżenie włosów,
stylizacja fryzur.