Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZSOFiK nr 22:

Natalia Zielińska (4 TC) – przewodnicząca

Jakub Bentkowski (2 TJG) – oddziały fryzjerskie technikum

Julia Borowska (4 TMB) – oddziały odzieżowe technikum

Nikodem Hołowaty (3 BSA) – Branżowa Szkoła I stopnia

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Iwona Szuba – przewodniczący
p. Małgorzata Kur – zastępca
p. Mateusz Listwan