Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego ZSOFiK nr 22:

Natalia Zielińska (3 TC) – przewodniczący

Jakub Bentkowski (1 TJG) – oddziały fryzjerskie technikum

Nikodem Hołowaty (2 BSA) – Branżowa Szkoła I stopnia

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:
p. Iwona Szuba – przewodniczący
p. Małgorzata Kur – zastępca
p. Kamil Komarowski