ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZSOFiK nr 22

ROZPORZĄDZENIE MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Tekst Rozporządzenia MEN

ROZPORZĄDZENIE MEN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Tekst Rozporządzenia MEN

LIST PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

List Prezydenta M. St. Warszawy do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Uczniów i Rodziców z dn. 30 marca 2020 r. Tekst Listu

LIST PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY

List Prezydenta M. St. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków i uczniów z dn. 15 marca 2020 r. Tekst Listu