Zawód: technik usług fryzjerskich (514105)

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do:
życia w warunkach współczesnego świata,
wykonywania pracy zawodowej,
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
dostosowanie wymagań i umiejętności uczniów do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo- społecznym,
dostosowanie metod nauczania do coraz to nowszych technik i technologii,
oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.

Na rok szkolny 2024/2025 szkoła będzie prowadziła rekrutację do trzech oddziałów.

  • oddziały 1TFC, 1TFD – oddziały ogólnodostępne
  • oddział 1TFI – oddział integracyjny

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie to:

  • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  • FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
podstawy fryzjerstwa
język angielski zawodowy
projektowanie fryzur
higiena
technologia fryzjerstwa
materiały fryzjerskie
pracownia fryzjerska
pracownia fryzur artystycznych
specjalizacja zawodowa
doradztwo zawodowe