Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Odzieżowych,
Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 w Warszawie:

Wpłat na Radę Rodziców ZSOFiK nr 22
można dokonać w pokoju 19 lub na rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. 96 1240 6423 1111 0000 4583 1203
W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka oraz oddziału (klasy).