Aby otrzymać duplikat dokumentu wydanego przez szkołę: legitymacji uczniowskiej
świadectwa szkolnego konieczne jest zgłoszenie się do sekretariatu z wypełnionym wnioskiem o duplikat
(wzory dostępne do ściągnięcia na dole strony)
oraz dowodem wniesienia opłaty za ten dokument:

legitymacja uczniowska – 9,00 zł
świadectwa szkolne – 26,00 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto ZSOFiK nr 22
Bank BH w Warszawie 14 1030 1508 0000 0005 5094 4006
W tytule przelewu prosimy o wpisanie: „opłata za duplikat legitymacji / świadectwa, imię, nazwisko, klasa.”

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 ze zmianami)