• 8 września 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 20 października 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 1 grudnia 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane z przedmiotów kończących się po pierwszym półroczu (kl. IV)
  • 15 grudnia 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny śródroczne
  • 16 marca 2022 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 6 kwietnia 2022 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (kl. IV)
  • 8 czerwca 2022 r. (1800) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (pozostałe klasy)