• 13 września 2023 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 25 października 2023 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 20 grudnia 2023 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny śródroczne
  • 28 lutego 2024 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 3 kwietnia 2024 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (kl. V)
  • 28 maja 2024 r. (1730) (wtorek)- Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (pozostałe klasy)