• 7 września 2022 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 26 października 2022 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 20-22 grudnia 2022 r. (1730) – Zebrania z Rodzicami – oceny śródroczne
  • 8 lutego 2023 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 12 kwietnia 2023 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (kl. IV po gim)
  • 31 maja 2023 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (pozostałe klasy)