• 9 września 2020 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 21 października 2020 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 2 grudnia 2020 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane z przedmiotów kończących się po pierwszym półroczu (kl. IV)
  • 16 grudnia 2020 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny śródroczne
  • 17 marca 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami
  • 14 kwietnia 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (kl. IV)
  • 9 czerwca 2021 r. (1730) – Zebranie z Rodzicami – oceny przewidywane (pozostałe klasy)