„Szkoła do Hymnu”

Dla upamiętnienia Narodowego Święta Niepodległości czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własną państwowość, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność i wolność. W nawiązaniu do tych wydarzeń Społeczność szkolna jak co roku, wzięła udział w kolejnej edycji akcji MEN-u ”Szkoła do hymnu”. Wspólnie nauczyciele z uczniami odśpiewali hymn narodowy o symbolicznej godzinie 11.11. Krzewiąc w ten sposób właściwe postawy obywatelskie i pobudzając u młodych ludzi świadomość narodową. Wydarzenie koordynowała Pani Małgorzata Kur w ścisłej współpracy Samorządu Szkolnego.