4 września 2023 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
14 października 2023 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
30 listopada 2023 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych (z przedmiotów kończących się – kl. V)
14 grudnia 2023 r. – Termin wystawienia ocen śródrocznych
23-31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna

Egzaminy zawodowy (sesja zima 2024)
9 stycznia 2024 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna model „d” i „w”)
10-12 stycznia 2024 r. – Egzamin zawodowy (część pisemna)
9 stycznia 2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

15-28 stycznia 2024 r. – Ferie zimowe

Egzaminy zawodowy (sesja zima 2024) – termin dodatkowy
30 stycznia 2024 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna model „d” i „w”)
29 stycznia 2024 r. – Egzamin zawodowy (część pisemna)

19 marca 2024 r. – XVI Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
20 marca 2024 r. – XII Ogólnopolski Konkurs Kreowania Ubioru
20 marca 2024 r. – Spotkanie informacyjne dla kandydatów (17.00)
25 marca – 24 maja 2024 r. – Praktyka zawodowa klas 4TMA, 4TMB, 4TFC, 4TFD, 4TFE
27 marca 2024 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych w kl. V

27 marca 2024 r. – Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji zima 2024
8 kwietnia 2024 r. – Wydanie certyfikatów kwalifikacji zawodowej

28 marca-2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
17 kwietnia 2024 r. – Termin wystawienia ocen rocznych w kl. V
26 kwietnia 2024 r. – Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Egzamin maturalny (sesja 2024)
7 – 24 maja 2024 r. – Egzamin maturalny (część pisemna i ustna)
2, 7, 8, 9 maja 2024 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych

23 maja 2024 r. – Wystawienie ocen przewidywanych
24 maja 2024 r. – Wydanie dyplomów zawodowych dla absolwentów
30 maja 2024 r. – Boże Ciało
31 maja 2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Egzamin zawodowy (sesja lato 2024)
4 – 5 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część pisemna)
3 – 6 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna model „d” i „w”)
3, 4, 5 czerwca 2024 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Egzamin maturalny (sesja 2024) – termin dodatkowy
3 -17 czerwca 2024 r. – Egzamin maturalny (część pisemna i ustna)

12 czerwca 2024 r. – Termin wystawienia ocen rocznych
21 czerwca 2024 r. – Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Egzamin zawodowy (sesja lato 2024) – termin dodatkowy
27 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część pisemna)
28 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna model „d” i „w”)

9 lipca 2024 r. – Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego z sesji 2024

Egzamin maturalny (sesja 2024) – termin poprawkowy
20 sierpnia 2024 r. – Egzamin maturalny (część pisemna)
21 sierpnia 2024 r. – Egzamin maturalny (część ustna)
10 września 2024 r. – Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego z terminu poprawkowego

30 sierpnia 2024 r. – Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego w sesji lato 2024
9 września 2024 r. – Wydanie dyplomów zawodowych dla absolwentów