1 września 2021 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
14 października 2021 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
12 listopada 2021 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
26 listopada 2021 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych (z przedmiotów kończących się – kl. IV)
10 grudnia 2021 r. – Termin wystawienia ocen śródrocznych
23-31 grudnia 2021 r. – Zimowa przerwa świąteczna
7 stycznia 2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31 stycznia – 11 lutego 2022 r. – Ferie zimowe
23 marca 2022 r. – Spotkanie informacyjne dla kandydatów
30 marca 2022 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych w kl. IV
14-19 kwietnia 2022 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
20 kwietnia 2022 r. – Termin wystawienia ocen rocznych w kl. IV
29 kwietnia 2022 r. – Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
4, 5, 6, 9 maja 2022 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla TOiF;
4 i 9 maja 2022 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla BS nr 4
2-27 maja 2022 r. – Praktyka zawodowa klas 3TCG, 3TDG, 3TEG, 3TJG, 3TKG, 3TLG
27 maja 2022 r. – Wystawienie ocen przewidywanych
2 – 7 czerwca 2022 r. – Egzamin zawodowy (część teoretyczna)
1 – 19 czerwca 2022 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna)
2, 3, 6 czerwca 2022 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla TOiF
6 czerwca 2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla BS nr 4
15 czerwca 2022 r. – Termin wystawienia ocen rocznych
16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało
17 czerwca 2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 czerwca 2022 r. – Zakończenie roku szkolnego 2021/2022