4 września 2023 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024
14 października 2023 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
30 listopada 2023 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych (z przedmiotów kończących się – kl. V)
14 grudnia 2023 r. – Termin wystawienia ocen śródrocznych
23-31 grudnia 2023 r. – Zimowa przerwa świąteczna
9 stycznia 2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9-10 stycznia 2024 r. – Egzaminy zawodowe (praktyczny + pisemny)
15-28 stycznia 2024 r. – Ferie zimowe
20 marca 2024 r. – Spotkanie informacyjne dla kandydatów (17.00)
25 marca – 24 maja 2024 r. – Praktyka zawodowa klas 4TMA, 4TMB, 4TFC, 4TFD, 4TFE
27 marca 2024 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych w kl. V
28 marca-2 kwietnia 2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
17 kwietnia 2024 r. – Termin wystawienia ocen rocznych w kl. V
26 kwietnia 2024 r. – Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
2, 7, 8, 9 maja 2024 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych
23 maja 2024 r. – Wystawienie ocen przewidywanych
30 maja 2024 r. – Boże Ciało
31 maja 2024 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 – 5 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część teoretyczna)
3 – 6 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna)
3, 4, 5, 6 czerwca 2024 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych
12 czerwca 2024 r. – Termin wystawienia ocen rocznych
21 czerwca 2024 r. – Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
27 czerwca 2024 r. – Egzamin zawodowy (część teoretyczna i praktyczna)