1 września 2022 r. – Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023
14 października 2022 r. – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
31 października 2022 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
1 grudnia 2022 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych (z przedmiotów kończących się – kl. IV)
15 grudnia 2022 r. – Termin wystawienia ocen śródrocznych
23-31 grudnia 2022 r. – Zimowa przerwa świąteczna
9 stycznia 2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
9-11 stycznia 2023 r. – Egzaminy zawodowe (praktyczny + pisemny)
13-24 lutego 2023 r. – Ferie zimowe
22 marca 2023 r. – Spotkanie informacyjne dla kandydatów
27 marca – 26 maja 2023 r. – Praktyka zawodowa klas 4TMA, 4TMB, 4TFF, 4TFG, 4TFH
29 marca 2023 r. – Termin wystawienia ocen przewidywanych w kl. IV
6-11 kwietnia 2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna
19 kwietnia 2023 r. – Termin wystawienia ocen rocznych w kl. IV
28 kwietnia 2023 r. – Zakończenie zajęć w klasach maturalnych
2, 4, 5, 8 maja 2023 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych
26 maja 2023 r. – Wystawienie ocen przewidywanych
5 – 7 czerwca 2023 r. – Egzamin zawodowy (część teoretyczna)
1 – 18 czerwca 2023 r. – Egzamin zawodowy (część praktyczna)
5, 6, 7 czerwca 2023 r. – Dni wolne od zajęć dydaktycznych
8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało
9 czerwca 2023 r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
14 czerwca 2023 r. – Termin wystawienia ocen rocznych
23 czerwca 2023 r. – Zakończenie roku szkolnego 2022/2023
28-29 czerwca 2023 r. – Egzamin zawodowy (część teoretyczna i praktyczna)