Wraz z oryginałami dokumentów Kandydaci zakwalifikowani do naszej placówki muszą złożyć 2 fotografie oraz Kwestionariusz Osobowy.