Zawód: technik przemysłu mody (311941).

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do:
życia w warunkach współczesnego świata,
wykonywania pracy zawodowej,
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy,
dostosowanie wymagań i umiejętności uczniów do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo- społecznym,
dostosowanie metod nauczania do coraz to nowszych technik i technologii,
oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.

Na rok szkolny 2020/2021 szkoła będzie prowadziła rekrutację do dwóch oddziałów.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie to:

  • MOD.3. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
  • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
język angielski zawodowy
projektowanie i stylizacja ubiorów
materiałoznawstwo odzieżowe
technologia wytwarzania odzieży
konstrukcja i modelowanie form odzieży
działalność gospodarcza w branży odzieżowej
marketing mody
kreowanie ubioru
komputerowe wspomaganie produkcji odzieży

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: projektowania wyrobów odzieżowych,
opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
wytwarzania wyrobów odzieżowych,
organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.