Zawód: technik przemysłu mody (311941).

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do:
życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej, aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy, dostosowanie wymagań i umiejętności uczniów do zmian zachodzących w otoczeniu gospodarczo- społecznym, dostosowanie metod nauczania do coraz to nowszych technik i technologii, oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności pracowników.

Na rok szkolny 2024/2025 szkoła będzie prowadziła rekrutację do dwóch oddziałów.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie to:

  • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.
  • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Program nauczania obejmuje następujące przedmioty zawodowe:
język angielski zawodowy
projektowanie i stylizacja ubiorów
materiałoznawstwo odzieżowe
technologia wytwarzania odzieży
konstrukcja i modelowanie form odzieży
działalność gospodarcza w branży odzieżowej
marketing mody
kreowanie ubioru
komputerowe wspomaganie produkcji odzieży

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak: projektowania wyrobów odzieżowych,
opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych,
obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
wytwarzania wyrobów odzieżowych,
organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych,
prowadzenia działań związanych z marketingiem mody.