Klasa I

1. Komunikacja interpersonalna:
• budowanie więzi osobowych: koleżeństwo, przyjaźń,
• komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych,
• cztery płaszczyzny komunikatu,
• bariery komunikacyjne,
• czynniki wpływające na efektywność komunikacji.

2. Dorastanie. Poszukiwanie własnej tożsamości:
• kryteria dojrzałości psychicznej, społecznej i duchowej,
• psychiczna autonomia i poczucie odrębności,
• samoświadomość i samoakceptacja,
• odpowiedzialność za własny rozwój i samowychowanie,
• hierarchia wartości, motywacja dokonywanych wyborów.

3. Emocje i uczucia:
• fizjologia procesów emocjonalnych,
• rodzaje emocji i uczuć,
• wpływ uczuć na działanie,
• inteligencja emocjonalna.

4. Człowiek istotą płciową:
• kryteria płciowości,
• cele płciowości,
• kobiecość – męskość, różnice i komplementarność,
• stereotypy płci,
• partnerstwo, parytet płci.

5. Pierwsze zauroczenia i fascynacje:
• zakochanie a miłość,
• subiektywna ocena, idealizacja drugiej osoby,
• spotkania i rozstania,
• dorastanie do miłości.

6. Integracja seksualna. Dojrzała płciowość:
• dojrzałość sfery biologicznej, intelektualnej, emocjonalnej i duchowej,
• zaangażowanie we własną integrację seksualną,
• etapy integracji seksualnej,
• trudności w integracji seksualnej.

7. Inicjacja seksualna:
• współczesna kultura i wzorce medialne ludzkiej seksualności,
• przyczyny przedwczesnej inicjacji seksualnej,
• presja seksualna,
• skutki przedwczesnej inicjacji seksualnej,
• przemoc seksualna i przemoc domowa,
• czynniki sprzyjające tworzeniu satysfakcjonującej więzi między mężczyzną a kobietą.

8. Uzależnienia behawioralne:
• choroby cywilizacyjne,
• osoba uzależniona a dojrzała,
• fonoholizm,
• uzależnienie od internetu,
• uzależnienie od gier komputerowych.

9. Uzależnienia chemiczne:
• przyczyny sięgania po środki uzależniające,
• napoje energetyczne,
• alkohol,
• narkotyki,
• dopalacze,
• nikotynizm,
• czynniki chroniące.