Aktualizacja: maj 2023 r.

Wykaz placówek realizujących badania dla uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych:

https://www.kuratorium.waw.pl/download/1/21874/Wykazjednostek.pdf

Więcej informacji na temat  badań:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17280,Wykaz-jednostek-z-terenu-wojewodztwa-mazowieckiego-do-wykonywania-w-2023-r-badan.html