„Moralność pani Dulskiej – komedya w trzech aktach”

Lekturą jubileuszowej 10. edycji jest Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Tekst do czytania online i do pobrania znajduje się na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej  POLONA w Domenie Publicznej. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.
Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy. Utwór dostępny jest również TUTAJ

Skip to content