Kolekcje

Padlet to wirtualna tablica. Możesz na niej umieszczać wiadomości dla nauczycieli i uczniów. Proste w obsłudze narzędzie może także służyć jako obszar roboczy do współpracy, gromadzenia zbiorów, konkursów oraz otrzymywania informacji zwrotnej. Na tablicy można umieszczać tekst, zdjęcia oraz linki. Padlet pomaga porządkować i grupować tematycznie różne zasoby i udostępniać je w sieci. 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet

Wakelet bezpłatne, intuicyjne narzędzie. Możemy tworzyć kolekcje cyfrowych zasobów, do których możemy dodawać materiały w różnych formatach: linki do stron internetowych, tekst (w edytorze jest opcja formatowania i dodawania linków), filmy z serwisu YouTube, wpisy z Twittera, materiały zapisane wcześniej w innych kolekcjach Wakeleta (zakładki), zdjęcia i grafiki, pliki PDF, zasoby z Dysku Google i OneDrive’a oraz filmy nagrywane bezpośrednio w danej kolekcji Wakeleta z wykorzystaniem kamery Flipgrida. Możemy zmieniać wygląd każdej kolekcji; zarządzać zapisanymi materiałami i kolekcjami z poziomu strony internetowej, rozszerzenia do przeglądarki oraz aplikacji mobilnej i wiele innych funkcji. Poniżej prezentacja przykładowej kolekcji na wakalet.com

Skip to content