Książki

Sprawozdanie I-ej Miejskiej Szkoły Rękodzielniczej na dziesięciolecie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

50-lecie

Opracowanie na podstawie materiałów monograficznych zostało wydane w roku 1966  z okazji obchodów 50 lecia szkoły. Autorką monografii jest Stanisława Bursa. Ówczesną szkołę tworzyły:  Zasadnicza Szkoła Zawodowa; Technikum Odzieżowe; Technikum Modelarskie.

80-lecie

100-lecie

Skip to content