Muzea online

Wszystko, co najważniejsze o dziedzictwie. Kluczowe pojęcia, najciekawsze publikacje, informacje o polskim systemie ochrony zabytków i przydatne linki pomogą Wam usystematyzować wiedzę na ten temat.

Rozgryźć dziedzictwo – podręcznik dobrych praktyk upowszechniania dziedzictwa i edukacji o dziedzictwie kulturowym

Co to jest dziedzictwo, jakie mamy rodzaje zabytków, co oznacza niematerialne dziedzictwo kulturowe – takie pytania zadają Wam uczniowie, podopieczni? Spieszymy z pomocą! Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił portal edu.nid.pl, który odpowie na każde tego typu pytanie, pomoże w edukacji, zachęci do zgłębiania wiedzy i wreszcie: w każdym zaszczepi chęć poznawania historii i kultury własnego regionu i Polski.

Serwis E-ZWIEDZANIE.PL jest administrowany przez Fundację E-MUZEUM. W nowoczesny sposób udostępnia on wirtualne spacery po polskich zabytkach wraz z ich opisami, towarzyszącymi zdjęciami oraz lokalizacją obiektów.

Zamki, Rynki, Kościoły

E-muzea

Zabytek.pl 

Serwis ZABYTEK.PL w nowoczesny sposób udostępnia informacje o polskich zabytkach wraz z ich opisami, towarzyszącymi zdjęciami, atrakcyjnymi zasobami cyfrowymi (np. modelami 3D obiektów, chmurami punktów, panoramami) oraz lokalizacją obiektów.

W ostatnim czasie możliwe jest również współtworzenie serwisu przez zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja i logowanie użytkowników odbywa się przy użyciu przycisku „kluczyka” na górnej belce serwisu. Mogą oni  dodawać zdjęcia i opisy, wytyczać szlaki wycieczek po zabytkach, zakładać spersonalizowane konta użytkownika, dodawać obiekty do ulubionych, a także zapisać się do newslettera. Zasoby portalu liczą około 80 000 obiektów. Funkcjonalna wyszukiwarka umożliwia precyzyjne przeglądanie zasobów.

Wirtualne muzea i galerie

Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, dzieje „Solidarności” i dwukrotną odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej w XX wieku.

Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną wrażliwość patriotyczną, przyczynia się do kształtowania obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym tego aspektem jest świadomość powiązania polskich dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.

Muzeum Historii Polski dokumentuje, popularyzuje i promuje historię Polski zgodnie z osiągnięciami nauki, sięgając po inspirujące przykłady polskich osiągnięć, ale i uczestniczy w debacie nad trudnymi kartami polskich dziejów.

Początki Zamku Królewskiego sięgają XIV w., kiedy to powstała Wieża Wielka (na mapce Zamku – dzisiejsza Wieża Grodzka).

Rozbudowywany w XVI i XVII w., za czasów Zygmunta III Wazy uzyskał kształt zamkniętego pięcioboku. Był rezydencją królewską, miejscem obrad sejmu, centrum administracyjnym i kulturalnym kraju.

Zniszczony w połowie XVII w. podczas wojen ze Szwecją, powoli odzyskiwał świetność za panowania Wettinów.

W drugiej połowie XVIII w. artyści zatrudnieni przez Stanisława Augusta (Jan Christian Kamsetzer, Marcello Bacciarelli, Dominik Merlini) przebudowali wnętrza komnat, tworząc Apartamenty: Wielki i Królewski.

W czasie zaborów (XIX w.) znaczna część zbiorów ostatniego króla znalazła się w Rosji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości część dzieł sztuki powróciła na dawne miejsce.

We wrześniu 1939 r. Zamek został zbombardowany, jednak muzealnicy, pod kierunkiem prof. Stanisława Lorentza, zdołali uratować niektóre elementy wystroju wnętrz i dzieła sztuki.

We wrześniu 1944 r. Zamek został wysadzony przez wojska niemieckie.

W latach 1945 – 1970 władze komunistyczne zwlekały z odbudową; decyzję podjęto dopiero w 1971 r. Fundusze na odbudowę do 1980 r. zawdzięczano wyłącznie ofiarności społecznej.

W 1984 r. udostępniono zwiedzającym zrekonstruowane wnętrza.

Od 1995 r. do 2009 r. trwał remont Arkad Kubickiego – nowej przestrzeni kulturalnej na mapie Warszawy.

Finalizacja prac renowacyjnych: w 2011 r. – w pałacu Pod Blachą, w 2013 – nad przywróceniem elewacji wschodniej do wyglądu znanego z obrazów Canaletta, w 2015 – dotyczących oddania Ogrodu Górnego, w 2019 – dotyczących oddania Ogrodu Dolnego oznacza  zakończenie restytucji kompleksu zamkowego.

Wirtualne zwiedzanie

Jak rządzono kiedyś? Z historii polskiego parlamentaryzmu

„Rejtan” Jana Matejki, czyli dlaczego narodowy bohater broni „liberum veto”

Misją Muzeum Literatury jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury, w tym zabytków
i materiałów dokumentacyjnych w zakresie Literatury polskiej oraz najbliższego jej zaplecza historycznego i obyczajowego, a także upowszechnianie wartości literatury, nauki i kultury
w oparciu o posiadane zbiory oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, jak również prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.

Zwiedzaj wirtualnie

Wystawa Rycerze Niepodległej

Wystawa internetowa „Rycerze. Dzieci Niepodległej” została przygotowana dla uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jednego z ważniejszych wydarzeń, które odmieniły losy świata. Jest próbą ukazania polskiej historii współczesnej poprzez pryzmat losów dziewiętnastu postaci – poetów, poetek
i prozaików walczących piórem i czynem. Ich drogi były różne, tak jak różnorodna jest dwudziestowieczna epopeja polskiej walki o wolność, a jednocześnie – na tym głębokim poziomie, do którego prowadzi drogowskaz niepodległości – tożsame.

List 34 pół wieku później. Wystawa internetowa

Wystawa List 34 pół wieku później. Archeologia pamięci jest próbą przybliżenia sprawy Listu 34 osobom zainteresowanym historią polskiej kultury. 14 marca 1964 r. (data znana jest tylko z legendy) Antoni Słonimski złożył w Urzędzie Rady Ministrów skierowany do premiera rządu PRL memoriał, który od listy sygnatariuszy – znanych pisarzy i naukowców – zwany będzie Listem 34. Na czym polegało znaczenie Listu 34? Co mówi nam dziś ta historia, o której wciąż możemy powiedzieć coś nowego? (Udało się odnaleźć różne wersje Listu 34, co podważa legendę o spontaniczności protestu – był on zaplanowany). Kim byli autorzy Listu – i dlaczego go napisali?

Fotomania– wirtualna wystawa starej fotografii

Stara fotografia to umowny termin, jakim określa się obiekty powstałe od czasu wynalezienia pierwszych technik fotograficznych w latach 30. XIX w. do wybuchu I wojny światowej. Muzeum Literatury posiada kolekcję ok. 3000 takich fotografii, będących bogatym materiałem ikonograficznym dla badaczy epoki, a przede wszystkim dla miłośników literatury. Na wystawie będzie można obejrzeć ponad 350 fotografii z naszych zbiorów, ułożonych w 9 rozdziałów, dotyczących różnych dziedzin życia. Wystawę otwiera galeria portretów literackich, ale zobaczymy na niej również artystów, aktorów i polityków.

Ciekawym dodatkiem jest swoisty XIX-wieczny żurnal, poprzedzony słownikiem mody. Poszczególne obiekty przedstawione zostały w formie miniatur. Po kliknięciu myszką na miniaturę otwiera się osobne okno, w którym widoczny jest obraz w powiększeniu. Nawigacja umożliwia dowolny sposób zwiedzania wystawy.

Skip to content