Biblioteki cyfrowe

Możesz odkrywać skarby w ponad 200 bibliotekach cyfrowych. Poszukiwać książek, rękopisów, autografów, czasopism, pamiętników, archiwaliów, rysunków, pocztówek, map, druków ulotnych, fotografii, grafik,  filmów, animacji, nut, nagrań, eksponatów muzealnych oraz wielu innych obiektów.

Dostępne są cyfrowe kopie najcenniejszych zbiorów bibliotek, archiwów, muzeów oraz innych instytucji kultury i nauki, które stanowią szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe, a także dokumentują współczesne osiągnięcia, dorobek artystyczny i naukowy.

Większość z nich znajduje się w domenie publicznej lub jest udostępnianych na odpowiednich licencjach, dzięki czemu można z nich korzystać nieodpłatnie i on-line.

Wszystkie źródła są legalne adresowane są do różnych grup odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych – dla każdego, kto szuka wiedzy, rozrywki lub rozwija swoje hobby.

Biblioteki cyfrowe

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Skip to content