Europeana

Biblioteki, muzea i archiwa z całej Polski zapraszane są do udziału w projektach i programach, których celem jest z jednej strony rozbudowa portalu Europeana pod względem liczby udostępnianych zbiorów, z drugiej – pod względem oferowanych użytkownikom funkcjonalności. Szereg działań, w których uczestniczą polscy partnerzy, nakierowanych jest także na popularyzowanie portalu i zaangażowanie użytkowników sieci w rozbudowę wspólnego dziedzictwa cyfrowego i zasobów Europeany.

Portal Europeana umożliwia dostęp do ponad 54 milionów obiektów cyfrowych pochodzących ze zdigitalizowanych archiwów, bibliotek, muzeów i kolekcji audiowizualnych z całej Europy.

Europeana początkowo dysponowała około 2 milionami zdigitalizowanych obiektów (w tym map, książek, czasopism, materiałów dźwiękowych i filmów) i obejmowała swoim zasięgiem ponad 80 instytucji z krajów Unii Europejskiej. Tak wyglądała w początkach swojego istnienia w 2008 roku. W przeciągu kilku lat zbiory powiększyły się o kilkadziesiąt milionów obiektów.

Skip to content