Dlaczego warto mieszkać nad Wisłą

Stefan Tompson, to urodzony w Wielkiej Brytanii Polak, który zamieścił film w serwisie YouTube. Stefan Tompson wyjaśnia, z jakiego powodu zdecydował się zamieszkać w Polsce. W kilka minut vloger przybliża widzom historię Polski, naszą kulturę oraz  obala mity na temat „zaściankowości” Polaków. Ten film musisz zobaczyć!

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 został przyjęty przez Radę Ministrów!

„Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. NPRCz 2.0 jest rozwinięciem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w latach 2016–2020” – jak podaje na stronie MEiN.

Źródło: Pixabay

„Czytelnictwo nie tylko wzmacnia nasze kompetencje osobiste, zawodowe, ale niewątpliwie wpływa na procesy społeczne – wspiera rozwój społeczny i wzmacnia tożsamość narodową, dlatego jego promocja jest jednym z priorytetowych celów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Konsekwentnie prowadzona polityka upowszechniania czytelnictwa oraz kształtowania i wzmacniania nawyku czytania we wszystkich grupach wiekowych jest jednym z filarów polityki kulturalnej państwa. To są działania długofalowe, które wymagają cierpliwości, konsekwentnej pracy u podstaw. Ich efektów należy oczekiwać w perspektywie wieloletniej. Od początku XXI w. obserwujemy w Polsce bardzo niepokojący spadek czytelnictwa. Na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się jednak ten negatywny trend zahamować, a w 2019 i 2020 r. Polacy zaczęli nawet czytać nieco więcej. Te dane uzasadniają potrzebę kontynuowania NPRCz, poprzez który chcemy ułatwiać dostęp do książek i pokazywać korzyści płynące z czytania. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych oraz ich użytkowników” – podkreśla prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego i sportu.

NPRCz 2.0 obejmuje cztery priorytetowe obszary wsparcia:

  • Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych,
  • Priorytet 2 – Inwestycja w infrastrukturę bibliotek publicznych,
  • Priorytet 3 – Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
  • Priorytet 4 – Program dotacyjny dla bibliotek, promocja czytelnictwa.

Źródło: MEiN

Webinar: Kryzys stres pandemia i nauka zdalna – jak wracać do „normalności”

Zachęcamy do zapoznania się z webinarem  OEIIZK: „Kryzys stres pandemia i nauka zdalna – jak wracać do normalności”.

Webinar dotyczący siódmego kierunku polityki oświatowej państwa „Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią”.

„Kończący się rok szkolny był rokiem wyjątkowym i niezmiernie trudnym Otaczająca nas pandemia nie tylko zachwiała nasz poczucie bezpieczeństwa, zmusiła nas do przejścia na bardzo długo w stan nauki zdalnej, odcięła od kontaktów społecznych, zmusiła do zmiany sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ma to swoje odbicie w funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli. Podczas webinaru podpowiem, jak mądrze i spokojnie wracać do szkoły w nowym roku, jak odbudować relacje i motywację, i jak reagować w sytuacjach kryzysowych. Aby zarządzać kryzysem trzeba go poznać” – OEIIZK w Warszawie.

Skip to content