E-źródła

W module E-Źródła prezentowane są instytucje kultury i ich elektroniczne źródła informacji, w skład których wchodzą: czasopisma elektroniczne, przydatne adresy, bazy danych, książki elektroniczne, źródła internetowe oraz narzędzia informacyjne, które ułatwiają uczenie się, pozyskiwanie wiarogodnych informacji i utrwalanie wiedzy.

Skip to content