Gry edukacyjne

Gry edukacyjne – Godność, wolność i niepodległość. Poznaj historię jak nigdy dotąd. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Poznaj wiele kultur i wyzwań II RP

Poznaj II RP!

Wielonarodowość, wielokulturowość
i wielowyznaniowość II RP

Wehikuł czasu!

Przygotuj kapsuły czasu!

Od komunizmu do demokracji.
Polska w latach 1990-2019

Misja szpiegowska

Weź udział w misji szpiegowskiej

Polska w czasie II wojny światowej:
Polskie Państwo Podziemne

 

Zjednocz Polskę

Zjednocz Polskę!

Scalanie ziem odradzającego się
państwa polskiego po roku 1918

Skip to content