FINA

Zbiory FINA to jedne z największych archiwów filmowych w Europie. Obejmują one bogatą kolekcję filmów fabularnych, dokumentalnych, krótkometrażowych i animowanych, a także zbiory okołofilmowe, m.in. kolekcję plakatu, materiałów fotograficznych (zdjęć, fotosów) oraz bazę wiedzy, w postaci księgozbioru (specjalistycznej literatury filmowej, czasopism, katalogów i wycinków prasowych) czy scenariuszy, projektów scenograficznych, zapisów nutowych i innych.

Filmy

Zbiór filmowy należy do jednego z największych wśród europejskich archiwów filmowych
i obejmuje:

 • 2 000 polskich filmów fabularnych od roku 1908 do lat współczesnych
 • 160 filmów przedwojennych
 • 100 000 polskich filmów dokumentalnych
  i krótkometrażowych
 • 2 000 polskich filmów animowanych
 • 15 000 filmów zagranicznych

Filmy przedwojenne oraz polonika (filmy zagraniczne z udziałem polskich twórców) stanowią najcenniejszą część kolekcji, ze szczególnym wyróżnieniem filmów z udziałem wielkiej gwiazdy kina niemego Poli Negri.

Plakaty

Zbiór obejmuje:

 • ponad 45 000 obiektów – od afiszy z końca XIX wieku anonsujących pokazy kinematografu na ziemiach polskich po komercyjne plakaty z ostatnich lat.
  W skład kolekcji wchodzą:
 • plakaty do polskich i zagranicznych filmów
 • zagraniczne plakaty do polskich produkcji
 • afisze
 • wywieszki kinowe
 • materiały, które powstały na potrzeby festiwali, przeglądów i różnych imprez filmowych.

Cenną część kolekcji tworzą plakaty i afisze do filmów z okresu międzywojnia.

Fotosy

Zbiór obejmuje: ponad 1 000 000 materiałów fotograficznych do około 25 000 filmów polskich i zagranicznych.

Wśród nich znajdują się m.in. zdjęcia twórców, unikatowe fotosy i robocze zdjęcia z planu czy fotografie z premier filmowych.

W skład kolekcji fotograficznej wchodzą:

 • fotosy papierowe
 • fotografie dokumentacyjne
 • negatywy i diapozytywy produkcyjne oraz autorskie
 • negatywy szklane
 • zdjęcia cyfrowe.

Wśród gromadzonych materiałów oprócz klasycznych papierowych fotosów reklamowych znajdują się także werki (zdjęcia z planów filmowych), zdjęcia dokumentacyjne, studyjne, próbne, a także pochodzące z prywatnych zbiorów.

Programy filmowe

Zbiór obejmuje blisko 26 000 programów filmowych do filmów polskich i zagranicznych.

W skład kolekcji wchodzą:

 • broszury z informacjami o poszczególnych filmach, ich twórcach i aktorach
 • bogato ilustrowane foldery
 • jednostronicowe kinowe fiszki reklamowe.

Najcenniejszą część zbioru stanowią przedwojenne programy do polskich produkcji, niejednokrotnie będące jedynym świadectwem istnienia filmów.

Skip to content