E-podręczniki

Materiały zamieszczone na stronie e-podręczniki zostały przyporządkowane również do nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych (z 2017 r.) i nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych (z 2018 r.). 

Aby wyszukać materiał według nowej podstawy programowej, należy wybrać przedmiot z panelu znajdującego się po lewej stronie. Po przejściu na stronę z e-podręcznikami dla danego przedmiotu, w jej centralnym punkcie zobaczą Państwo przycisk „PODSTAWA PROGRAMOWA”. Po kliknięciu w niego, z listy rozwijanej będą mogli Państwo wybrać pożądany zapis.

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych udostępnione przez wydawców

Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnieniu jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

Podręczniki udostępnione przez wydawców:

  • są dopuszczone do użytku szkolnego,

  • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 

  • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową, 

  • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych. 

Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.Materiały dydaktyczne.

(Źródło:e-podręczniki.pl).

Skip to content