Uczeń

Biblioteka jest nie tylko miejscem, gdzie można uzyskać dostęp do informacji. Jest miejscem, gdzie można je opracowywać, korzystając z dostępnych narzędzi oraz pomocy nauczyciela bibliotekarza. Pomoc ta nie ogranicza się jedynie do wskazania źródła potrzebnych wiadomości, poprawienia bibliografii do zadanej pracy. 

Biblioteka szkolna jest miejscem elastycznym, które odpowiada na różnorodne potrzeby ucznia. Zadaniem biblioteki szkolnej jest usprawnianie procesów efektywnego uczenia się, umożliwianie rozwoju zainteresowań i pracy samokształceniowej ucznia, jak również stwarzanie warsztatu pracy, miejsca, które kształtuje kompetencje informacyjne. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje ucznia do poruszania się w świecie informacji. 

Umiejętność wyszukiwania, świadomej selekcji oraz wykorzystywania informacji, decydujące dziś o jakości życia. Ze względu na ogrom otaczających nas przekazów, obecnie ważniejsza staje się dla użytkownika mapa, niż gruntowne przejście „wszystkimi drogami”. Nasza funkcja w procesie edukacji sprowadza się zatem do pełnienia roli przewodnika po świecie wiedzy.

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy wiele wiarygodnych źródeł.

Skip to content