Publikacje

Bezpieczna szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego i cyfrowego

Poradnik dla nauczycieli

Rola pracowników oświaty
w promocji zdrowia psychicznego
i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży

Rozwijanie TIK

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem
nowych technologii

TIK na specjalnie zamówienie

czyli jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zarządzanie 

Krok w stronę zdrowia psychicznego

Nowe narkotyki

Poradnik dla nauczycieli

Loguj się z głową!

Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców

Ramowe programy szkoleń

z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii

Gdzie szukać pomocy?

Telefony zaufania i poradnie internetowe

Profilaktyka

Publikacje skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Programy profilaktyczne

Skip to content