Publikacje

Bezpieczna szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne
w zakresie bezpieczeństwa
fizycznego i cyfrowego.

Poradnik dla nauczycieli

Rola pracowników oświaty
w promocji zdrowia psychicznego
i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży.

Rozwijanie TIK

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem
nowych technologii.

TIK na specjalnie zamówienie

czyli jak efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji
i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zarządzanie 

Krok w stronę zdrowia psychicznego.

Nowe narkotyki

Poradnik dla nauczycieli.

Loguj się z głową!

Scenariusze zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ich rodziców.

Ramowe programy szkoleń

z zakresu rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii.

Gdzie szukać pomocy?

Telefony zaufania i poradnie internetowe.

Profilaktyka

Publikacje skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Programy profilaktyczne

Edukacja filmowa w czasach odosobnienia

Zbiór pomysłów i rozwiązań dla nauczycieli, które pozwolą im organizować zdalnie pracę z uczennicami i uczniami.

Książki biblioterapeutyczne

Fundacja ING Dzieciom wspierała realizację bankowego programu „W towarzystwie lwa”. Jego głównym celem było upowszechnianie biblioterapii, czyli terapii z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych tekstów lub książek.

Domena publiczna

Domenę publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej ludzkości. Składają się na nią takie  zasoby wspólne, jak: dziedzictwo kulturowe, wspólny język, wspólna wiedza i wymieniane informacje czy środowisko naturalne i krajobraz.

Skip to content