Cyprian Kamil Norwid – Patron Roku 2021

Zachęcamy do zapoznania się interaktywnymi materiałami dot. twórczości Cypriana Kamila Norwida oraz zapraszamy do krótkiego testu wiedzy o Norwidzie.

24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida – poety, prozaika, dramaturga, rzeźbiarza i malarza. Sejm RP podjął uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida. W twórczości swej Norwid odwoływał się do narodowej i ogólnoeuropejskiej tradycji, a zarazem był odważnym nowatorem.

Cyprian Kamil Norwid nazywany jest „czwartym wieszczem”, „poetą państwowości polskiej”, „poetą kultury”, „poetą historii”, „poetą człowieczeństwa”, „poetą dialogu”, „poetą myśli”, „poetą sumienia”, „poetą Biblii”, „poetą milczenia”, „poetą smutku”, „poetą wysiłku”, „poetą pisma”, „poetą definicji”, „poetą ironii”, „poetą atomu” i „mistrzem niedopowiedzeń”, „poetą sentencjonalnym”, a także „starym poetą”, „poetą ruin” i „poetą wnętrza mieszkalnego” oraz „pisarzem wieku kupieckiego i przemysłowego”, jak również „poetą i sztukmistrzem”, „genialnym skąpcem słowa” i „wieszczem wolnej Polski”.

Świadomie przekraczał konwencje czasu i kultury, w których dane mu było żyć, był mistrzem posługiwania się językiem i twórcą znakomitych neologizmów. Jego twórczość zachwyca bogactwem słownictwa, różnorodnością gier słownych, inteligentną ironią i – co nie zawsze jest dostrzegane – wyrafinowanym humorem – jak podaje NCK.

KAHOOT - Test wiedzy o Norwidzie
Skip to content