Współczesna ikonografia w Zachęcie

wpis w: Aktualności | 0

Dnia 21 września uczniowie oddziału 2TPMA zobaczyli ekspozycje sztuki współczesnej w Zachęcie-Narodowej Galerii Sztuki. Szczególną uwagę zwrócili na pierwszą w Polsce retrospektywę słynnej austriackiej malarki Marii Lassing, jednej z najbardziej oryginalnych artystek XX wieku. Wystawa obejmowała wielkoformatowe obrazy odzwierciedlające jej wieloletnie fascynacje ludzkim ciałem i autoportretem. Prezentowała przekrój całej twórczości malarki, począwszy od prac powstałych w Wiedniu w latach 40. XX wieku, przez dzieła tworzone w Paryżu, w Nowym Jorku. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu na temat jej artystycznych wyzwań. Dowiedzieli się, że we wczesnej twórczości Maria Lassing pozostawała pod silnym wpływem nurtów celebrujących spontaniczne gesty malarskie, takich jak informel i taszyzm. Zauważyli, że ikonograficzne teksty ilustrują wyrazistą ekspresję, umieszczając postać ludzką w centrum kompozycji.

Uczniów zafascynowała również twórczość polskiego performera interdyscyplinarnego Łukasza Surowca,który swobodnie porusza się pomiędzy dyskursami ważnymi dla europejskiej kultury. Artysta odkrywa i stawia w centrum swojej fascynacji peryferie rzeczywistości społecznej, gdy porusza się wśród ludzi zepchniętych na margines życia.

Młodzieży spodobały się współczesne teksty ikonograficzne, które znacznie różnią się od estetyki dzieł klasycznych Mistrzów.