XII Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej

„PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ – MODA I SZTUKA” 9 – 13.11.2020 r.

„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”.

Future czyli przyszłość… Wyobraźmy sobie jakby wyglądało Nasze życie gdybyśmy posiadali moc projektowania własnej przyszłości. Gdzie byśmy teraz byli? Co byśmy robili? Jak byśmy wyglądali? Czym charakteryzowałby się Nasz ubiór, makijaż, uczesanie?

Zagłębiając się w sztukę zwaną futuryzmem, odrzućmy przeszłość i tradycję, zacznijmy „patrzeć w przyszłość” przez pryzmat  dnia dzisiejszego inspirując się jedynie wielkimi postaciami fryzjerstwa. Wzorem mistrza Antoniego Cierplikowskiego, rewolucyjnego fryzjera, który już na początku XX wieku łączył sztukę z nowymi trendami mody, wykreujmy z włosów dzieła epoki wszechobecnej technologii, innowacyjności, nieposkromionej zabawy i przyjemności.

Wizja przyszłości, która łączy się z szeroko pojętą sztuką i modą, jawi się jako styl minimalistyczny, z ostrymi, wyraźnymi liniami, nietypową geometrią w kontraście z artystyczną bezkompromisowością jutra – uczesania hedonistyczne, z nieokiełznanych form, przypominających rzeźby z włosów.

Wybierzmy się w podróż w czasie, która przełamuje konserwatyzm i nudę. Niech inspiracje i niestandardowe rozwiązania będą wizją fryzjerstwa przyszłości – użytkowego
a jednocześnie niebanalnego, podkreślającego indywidualizm i obrazującego hasło „Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość…” (R. Mallet)

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizator Konkursu:
   • Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
   • ul. Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa
  2. Kontakt:
  3. Termin konkursu:
   • Konkurs odbędzie się: 09 – 13.11.2020 r.
  4. Karta uczestnictwa
   • Do dnia 13.11.2020 r. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zso.edu.pl  a następnie wygenerować Kartę Uczestnictwa, którą  po  podpisaniu, prosimy przesłać nr fax. (22) 849-62-18 lub pocztą na adres: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa
  5. Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
  6. Konkurs odbywa się w dwóch konkurencjach – konkurencja damska (na modelce) oraz konkurencja męska (na modelu)

II. Cele konkursu

 • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej
 • kształtowanie kompetencji kluczowychz zakresu kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturowej
 • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom
 • nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, nauczycielami   zawodu oraz szkołami kształcącymiw branży fryzjerskiej
 • promowanie idei konkursu, jako środka umożliwiającego zawodnikom zdrową  rywalizację zawodową i ukazanie własnego potencjału

III. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs odbędzie się w formie zdalnej
 2. Uczestnicy nagrywają całość wykonywanego zadania wraz z dokładnym przybliżeniem końcowej fryzury gotowej do oceny z każdej strony, wraz z całościowym wizerunkiem modela/modelki
 3. Film należy nagrać kamerą cyfrową albo w telefonie komórkowym z możliwie najlepszą jakością oferowaną przez urządzenie,
  Zalecane parametry:
      – formaty pliku mp4, avi, wmv
      – rozdzielczość: 1280×720 lub 1920 x 1080
 4. Film należy przesłać do dnia 13 listopada 2020 roku- na płycie CD/DVD,
  albo przez serwisy obsługujące przesyłanie dużych plików np.
  – Dysk Google
  – Wetransfer.com (pliki do 2 GB)
 5. Uczestnicy – w Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy, CECH (wiek 16 – 20 lat).
 6. Szkoła może wystawić max. 3 zawodników (do każdej z konkurencji)
 7. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt (materiały, aparaty fryzjerskie, model, inne).
 8. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków konkursu
  i Regulaminu.
 9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona przez zawodnika i modelkę/modela zgoda na przetwarzanie wizerunku.

IV. Komisja Konkursowa

 1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22).
 2. W skład Jury wchodzą:
  • nauczyciele zawodu Fryzjer i Technik Usług Fryzjerskich
  • fryzjerzy, styliści
  • pracodawcy,
  • przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
 3. Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje nagrody.
 4. Ocena Jury jest ostateczna

KATEGORIA – FRYZJERSTWO DAMSKIE

Fryzura upięcie – „Przyszłość to dziś – moda i sztuka”

I. Regulamin Konkursu:

 1. Czas wykonania 90 minut
 2. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnej modelce.
 3. Zawodnicy wykonują fryzurę z włosów długich lub krótkich.
 4. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
 5. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed Konkursem. Ilość kolorów jest dowolna. Dopuszcza się stosowanie kolorów neonowych.
 6. Produkty: do stylizacji włosów można użyć wszystkich dostępnych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania pracy.
 7. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
 8. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury można stosować różnego rodzaju dopięcia, dodatki syntetyczne i naturalne oraz wypełniacze. Przygotowane do wykorzystania dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury. Wszystkie dodatki nie powinny przekraczać 40% objętości fryzury.

II. Ocena:

 1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
 2. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
 3. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie.

III. Zwycięzcy Konkursu

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.

KATEGORIA – FRYZJERSTWO MĘSKIE

Fryzura użytkowa męska – „Przyszłość to dziś – moda i sztuka”

I. Regulamin Konkursu:

 1. Czas wykonania: 60 minut
 2. Pracę konkursową zawodnik wykonuje na modelu
 3. Zawodnicy wykonują strzyżenie i fryzurę użytkową męską
 4. Podczas konkursu zawodnik powinien skrócić włosy o min. 2 cm
 5. Przed startem włosy powinny być mokre, gładko zaczesane do tyłu
 6. Koloryzacja podlega ocenie, ale należy ją wykonać przed konkursem
 7. Kolory neonowe są dozwolone ale należy stosować je z umiarem, jedynie w celu
  podkreślenia strzyżenia
 8. Dopuszcza się stosowanie wszystkich produktów i kosmetyków do włosów
 9. Dopuszcza się stosowanie wszystkich narzędzi, przyborów i aparatów fryzjerskich potrzebnych do wykonania zadania
 10. Niedozwolone są upięcia

II. Ocena

 1. Oceniana będzie precyzja wykonania zadania, różnorodność zastosowanych technik,
  koloryzacja podkreślająca fryzurę, inspiracja i pomysł w odniesieniu do tematu konkursu.
 2. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
 3. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie.

III. Zwycięzcy Konkursu

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 2. Zwycięzcy otrzymają puchar oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.