Kariera zawodowa – inwestycją w przyszłość

wpis w: Aktualności, Erasmus+, Projekty | 0

Nasz wniosek zgłoszony do konkursu Programu Erasmus+ w 2020 r. w ramach Akcji KA1 – Mobilność edukacyjna KA2 – Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego został zatwierdzony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do realizacji, z czego bardzo się wszyscy cieszymy.

Przyznana dotacja wynosi 89 624,00 EUR.

Projekt będzie trwał 24 miesiące od 1 października 2020 do 30 września 2022 r.

W ramach projektu planujemy zorganizować dla naszych uczniów dwie mobilności do Sewilli w Hiszpanii – maj 2021 i maj 2022, w ramach których odbędą oni 4-tygodniowe praktyki zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. W każdej mobilności będzie uczestniczyć 16-osobowa grupa naszych uczniów; 8 kształcących się w zawodzie technik przemysłu mody i 8 kształcących się w zawodzie technik usług fryzjerskich.

We wrześniu zakończyliśmy pomyślnie proces rekrutacji do pierwszej mobilności, w wyniku którego zostało wyłonionych 16 uczestników. Ze względu na pandemię COVID-19 działania przygotowawcze zaplanowane na pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 zostały przełożone na drugie półrocze.

HARMONOGRAM PROJEKTU  2020 – 2022

 • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – luty 2020
 • Poinformowanie uczniów klas drugich technikum o projekcie mobilności i przypomnienie im zasad rekrutacji – czerwiec 2020
 • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do pierwszej mobilności – wrzesień – październik 2020
 • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – II półrocze 2020/21
 • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – II półrocze 2020/2021
 • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10  godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20  godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
 • Wyjazd na staż do Sewilli 1 – 29 maja 2021

Druga Mobilność

 • Zebranie z uczniami klas drugich technikum i zapoznanie ich z zasadami rekrutacji – styczeń 2021
 • Proces rekrutacji i wyłonienie kandydatów do drugiej mobilności – kwiecień – czerwiec 2021
 • Spotkanie informacyjne dla uczestników i ich opiekunów prawnych – wrzesień 2021
 • Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych – wrzesień 2021 – kwiecień 2022
 • Przygotowanie z języka angielskiego ogólnego (20 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego we fryzjerstwie (10 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie z języka angielskiego zawodowego w przemyśle mody (10 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie językowo – kulturowe z języka hiszpańskiego (20 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie o Unii Europejskiej (5 godzin lekcyjnych)
 • Przygotowanie pedagogiczne (10 godzin lekcyjnych)
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika usług fryzjerskich (5 godzin lekcyjnych)
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku dla technika przemysłu mody (5 godzin lekcyjnych)
 • Wyjazd na staż do Sewilli 30 kwietnia – 28 maja 2022
 • Działania ewaluacyjne i upowszechniające
 • Przeprowadzenie ankiet i ewaluacji – czerwiec 2021 – czerwiec 2022
 • Upowszechnianie rezultatów mobilności – czerwiec 2021 – wrzesień 2022