Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich – II edycja pod hasłem „Lato”

wpis w: Aktualności, z_fryzjerski | 0

Stowarzyszenie Rozwoju Sztuki Fryzjerskiej z siedzibą w Olsztynie rozpoczął realizację II edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich. Uczniowie Naszej szkoły kształcący się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich i Fryzjer mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w obszarze branży fryzjerskiej. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu podnoszenie rangi oraz doskonalenie jakości kształcenia zawodowego.

Pierwszy etap to eliminacje szkolne polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące  pielęgnacji włosów, strzyżenia oraz koloryzacji. System współzawodnictwa jest trójstopniowy, a w olimpiadzie biorą udział zespoły dwuosobowe. Do kolejnego etapu przechodzą uczniowie z najwyższą liczbą punktów.

Etap pierwszy odbędzie się na terenie szkoły w dniu 28 listopada 2023 r.

W drugim etapie olimpiady (okręgowe) uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności praktycznych poprzez wykonanie fryzury okolicznościowej na modelce. Tematem przewodnim tej edycji jest „Lato”.

Etap drugi odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r.

Zawody trzeciego etapu olimpiady (centralne) są dwustopniowe. Zadanie uczestników będzie polegało na rozwiązaniu testu o podwyższonym stopniu trudności oraz wykonaniu pełnej stylizacji tematycznej. W części praktycznej zespoły wspólnie zaprojektują fryzurę i stylizację, a następnie przejdą do realizacji projektu.

Etap trzeci – finał odbędzie się w Olsztynie w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Wszystkie chętne zespoły (dwuosobowe) zapraszamy do zgłaszania się do Pani Ewy Mierzwy (sala 214 lub pok. 216) lub Pani Agnieszki Kalinowskiej (sala 204 lub pok. 207) do dnia 7 listopada 2023 r.

Poniżej link do Regulaminu OWiUF oraz  Program OWiUF.

Laureaci i finaliści etapu centralnego olimpiady oprócz nagród rzeczowych otrzymają odpowiednie zaświadczenie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036