Nie bądź obojętny.

wpis w: z_humanistyczny | 0

Nasza szkoła wzięła udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile 2023 „Łączy nas pamięć”.

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. W dniu wybuchu powstania, w święto Pesach, na terenie getta przebywało 50 tysięcy osób. Co się z nimi stało?

80. rocznica jest punktem wyjścia nie tylko do tego, by uczcić pamięć o osobach, które poniosły śmierć w getcie warszawskim, czy posłuchać opowieści ocalonych. W ramach obchodów nauczyciele mieli możliwość zapoznać uczniów z historią Żydów polskich. Pani Małgorzata Kur przesłała linki do filmików upamiętniających historię społeczności żydowskich w Warszawie, Łodzi i Krakowie w reżyserii Łukasza Kamila Kamińskiego i przeprowadziła zajęcia tematyczne. Społeczność szkolna uczciła minutą ciszy o godzinie 12.00 poległych i pomordowanych. Uczniowie technikum pod opieką pani Joanny Muranty złożyli kwiaty- symboliczne żonkile pod Pomnikiem Umschlagplatz oraz zapalili znicze pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. W czasie trwania uroczystości młodzież wysłuchała przemówienia Rafała Trzaskowskiego, prezydenta m.st. Warszawy, który zwrócił uwagę, że to stało się podczas tragedii getta, to wyrwanie części naszego serca. Podkreślił, że ta olbrzymia tragedia getta warszawskiego, to również tragedia Warszawy.