Wspomnienia z Opinogóry

31 maja w słoneczny poranek uczniowie technikum wybrali się na wycieczkę do Opinogóry – Muzeum Romantyzmu. U podnóża gotyckiego pałacu odbyła się wyjątkowa

lekcja muzealna, w czasie której uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat kultury romantycznej. Poznali kontekst historyczny i biograficzny w twórczości Zygmunta Krasińskiego. Młodzież zwróciła uwagę na portret poety namalowany przez jego żonę Elżbietę Branicką i na drzewo genealogiczne rodu
– miedzioryt odbity na jedwabiu z 1772 roku, empirowe biblioteczki z księgozbiorem francuskim, zwiedzając zamek. W tej niezwykłej scenerii uczeń oddziału 2TMB Kacper Pieńczuk odczytał fragment
Nie- Boskiej komedii – najważniejszego dzieła artysty. Romantyczna wyprawa pozwoliła lepiej zrozumieć ideologię epoki i poznać różne konteksty literackie. Była też świetną okazją do rozmów podczas wspólnego spaceru po zabytkowym parku  z XVII wieku.