Podsumowanie wyjazdu na staż do Irlandii

wpis w: Aktualności, PO WER | 0

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych
oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł Projektu Praktyki zawodowe drogą do sukcesu
POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024102

W ramach Projektu „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” 20-osobowa grupa naszych uczniów odbyła 4-tygodniowe staże w irlandzkich firmach w Dublinie; 10 uczniów w salonach fryzjerskich i 10 w zakładach odzieżowych. Pobyt w Irlandii trwał od 7 maja do 4 czerwca 2017 roku. Za zorganizowanie miejsc staży, zakwaterowania i programu kulturalnego była odpowiedzialna Organizacja Przyjmująca w Dublinie – Infinity Business College. Dzięki udziałowi w Projekcie uczestnicy mobilności mieli okazję zdobyć pierwsze międzynarodowe doświadczenie zawodowe; poznać kulturę, zwyczaje, kuchnię i atrakcje turystyczne Irlandii; nawiązać nowe znajomości oraz podwyższyć swoje kompetencje zawodowe, umiejętności językowe i świadomość międzykulturową. Opiekę nad naszymi stażystami sprawowały Panie Agnieszka Kalinowska – Kierownik Pracowni Zajęć Praktycznych i Katarzyna Wendykier – nauczyciel języka angielskiego. Wszyscy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia. Uczniowie podzielą się swoimi wrażeniami i refleksjami z praktyk zawodowych odbytych w Irlandii podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, przedstawiając przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne. Tym samym rozpoczną kolejny etap Projektu, jakim jest upowszechnianie rezultatów mobilności.