Opowiadamy o projekcie

wpis w: Aktualności, PO WER | 0

23 czerwca 2017 r. podczas zakończenia roku szkolnego 2016/2017 nastąpiło w ramach działań upowszechniających uroczyste podsumowanie Projektu. Uczniowie przedstawili przygotowaną po powrocie prezentację multimedialną pt. „Praktyki zawodowe drogą do sukcesu” Wystąpienie to zapoznało uczestników uroczystości z przebiegiem i rezultatami programu staży zagranicznych w Irlandii. Uczestnicy Projektu podzielili się swoimi refleksjami i wrażeniami z wyjazdu a także przedstawili korzyści płynące z odbywania praktyk zagranicznych oraz możliwości zdobycia w naszej placówce kwalifikacji zawodowych w branży odzieżowej i fryzjerskiej o wymiarze europejskim.