Program operacyjny Wiedza. Edukacja. Rozwój.

wpis w: PO WER | 0

W październiku nasza szkoła rozpoczęła działania przygotowawcze związane z realizacją projektu pt. Praktyki zawodowe drogą do sukcesu, w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W przygotowaniu językowym i kulturowym bierze udział 20-osobowa grupa uczniów wyłoniona po przeprowadzonej rekrutacji; 10 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Technologii Odzieży i 10 kształcących się w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich. W zajęciach przygotowawczych bierze też udział dwoje uczniów z listy rezerwowej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu przygotowania naszych uczniów do wykonywania pracy zawodowej i ich aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Projekt zakłada odbycie praktyk zawodowych w Irlandii, co wzbogaci kwalifikacje zawodowe naszych uczniów o zagraniczne doświadczenie.


SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

 1. Katarzyna Wendykier – zarządzanie projektem
 2. Agnieszka Kalinowska – zarządzanie projektem
 3. Aneta Starosta – zarządzanie projektem
 4. Agnieszka Pietrzak – rozliczanie budżetu projektu

HARMONOGRAM PROJEKTU:

 • Październik 2016 – Podpisanie Umowy z FRSE
 • Grudzień 2016 – Podpisanie umowy z Organizacją Partnerską Infinity Business College
 • Wrzesień – październik 2016 – Przeprowadzenie rekrutacji i wyłonienie kandydatów na wyjazd
 • Październik 2016 – kwiecień 2017 – Przeprowadzenie zajęć przygotowawczych
  1. Bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku (5 h odzieżowcy; 5 h fryzjerzy)
  2. Przygotowanie pedagogiczne (10 h)
  3. Przygotowanie kulturowe (20 h)
  4. Przygotowanie językowe (60 h odzieżowcy; 60 h fryzjerzy)
 • 7 maja – 4 czerwca 2017 – Wyjazd na staż do Dublina
 • Czerwiec 2017 – czerwiec 2018 – Wdrażanie działań upowszechniających
 • Marzec 2018 – czerwiec 2018 – Ewaluacja projektu