IX Ogólnopolski Konkurs Kreowania Ubioru

EKO MODA NA WYBIEGU

Organizator:

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
w Warszawie, ul. Kazimierzowska 60
e-mail: sekretariat@zso.edu.pl,  www.zso.edu.pl

Celem konkursu jest wyłonienie młodych talentów, których marzeniem jest rozwój i edukacja w zakresie projektowania ubiorów.  Konkurs jest doskonałą okazją na stwarzanie szans ludziom ambitnym i kreatywnym, cechującym się wyobraźnią i dobrym gustem. Udział w konkursie daje możliwość prezentacji projektów szerokiej publiczności oraz wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami.

Eko moda jest jednym z największych trendów XXI wieku. Moda, jako jeden z przemysłów, który w największym stopniu przyczynia się do globalnego zatruwania i zanieczyszczania środowiska musi podjąć wyzwanie: jak sprawić aby, ubrania i cały proces produkcyjny był bardziej eko?

Ekologiczne ubrania, nowe materiały (np. organiczna bawełna) oraz nowe przyzwyczajenia konsumentów mają szansę zmienić modę na lepsze. Zapraszamy do tworzenia wyjątkowych modeli odzieży z materiałów ekologicznych.

Chcesz być trendy nie zapomnij o ekologii w modzie! 

Nagrody czekają na Was. 

I. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

II. Konkurs jest dwuetapowy.

Zadaniem uczestników jest wykonanie jednego projektu ubioru haute couture z wykorzystaniem naturalnych materiałów ekologicznych, a następnie uszycie stroju nawiązującego do tematu konkursu EKO MODA NA WYBIEGU.

Projekt może nawiązywać do tematu zestawami kolorystycznymi, połączeniami  wyłącznie naturalnych materiałów ekologicznych, a także może zawierać dodatki do ubioru np. torba, nakrycia głowy, biżuteria, itp. również wykonanych z naturalnych materiałów ekologicznych. Ubiór i dodatki powinny być wykonane przez projektanta samodzielnie.

Ubiory gotowe zakupione w sklepach, second handach lub ubiory przerabiane będą zdyskwalifikowane.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:

Etap pierwszy:

 1. Uczestnik konkursu przesyła na adres organizatora do dnia 20 stycznia 2021 r.:
  • Wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą dane osobowe uczestnika konkursu. 
  • 1 projekt w formacie A4.
 2. Kwalifikacja do finału konkursu:
  • Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszone będą do 22 stycznia 2021 r.
  • Po kwalifikacji autorzy wybranych prac zostaną w ciągu 7 dni poinformowani przez Organizatora.
  • Każdy uczestnik ma obowiązek wykonać kopię swojego projektu, według którego będzie szył ubiór na przegląd finałowy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oryginałów projektów.
  • Organizator nie zapewnia tkanin oraz dodatków na wykonanie projektów.

Etap drugi:

 1. Gotowy model – uszyty według projektu plastycznego – należy przesłać na adres Organizatora do  12.03.2021 r. Pożądany rozmiar ubiorów to 38.
 2. Gala finałowa – Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25.03.2021 r.
  • Stroje zostaną zaprezentowane przez modelki, które zapewni Organizator.
  • Pokaz ubiorów konkursowych zostanie pokazany w formie filmu na stronie internetowej Organizatora w dniu finału konkursu.
  • W przypadku użycia rekwizytów, których Organizator nie posiada, zapewnienie
   ich spoczywa na autorze projektu.
 3. Nagrody – I, II, III miejsce.

IV. Komisja konkursowa:

 • Profesjonalne Jury zostanie powołane przez Organizatora.
 • Decyzje Jury co do kwalifikacji projektów, jak i części finałowej są ostateczne
  i nie podlegają odwołaniom.
 • Jury konkursu będzie oceniać: nowatorski i ciekawy pomysł ucznia, dobór tkanin, dodatków i ogólny sposób wykonania stroju.
 • W sprawach nieokreślonych przez regulamin konkursu decyzje podejmuje przewodnicząca Jury konkursu.
 • Komisja może unieważnić przyznaną nagrodę w przypadku udowodnienia plagiatu
  lub niedopełnienia wymogów regulaminowych.

V. Harmonogram konkursu:

 1. Termin nadsyłania projektów do 20.01.2021 r.
 2. Kwalifikacja projektów do realizacji finałowych do 22.01.2021 r.
 3. Nadsyłanie gotowych prac 12.03.2021 r.
 4. Przegląd finałowy 25.03.2021 r.

SPONSORZY: