XIII Ogólnopolski Konkurs Fantazji Fryzjerskiej „Eko moda na głowie”

POD HONOROWYM PATRONATEM:

Logotypy honorowych patronatów naszego konkursu: Minister Edukacji i Nauki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

PATRONATY ZAWODOWE:

Logotypy patronatów zawodowych konkursu, którymi są: Wyższa Szkoła Artystyczna, Barber shop, Jagoda Korzeniewska, Clinic by Jakubowska, Keator Akademy, Warsztat fryzjerski Marcina Jusińskiego, Intensis Prosalon, Klub Fryzjerstwa Artystycznego, Fale Loki Koki, Unikat Studio, Salon fryzur Piotr Knapik, NAH, Salon Małgosia, Grzegorz Duży, Jean Louis David

Moda na ekologię staje się coraz bardziej popularna we wszystkich strefach naszego życia. Eko szaleństwo zaczyna ogarniać także branżę fryzjerską. Przyszedł więc czas na przyjazną środowisku modę i design z naturalnymi farbami, kosmetykami ale również dodatkami stworzonymi z materiałów recyklingowych.

Zapraszamy do połączenia tradycji i historii, awangardy i nowoczesności z oryginalnymi pomysłami,zaskakującymi formami i precyzyjnym wykonaniem. Pokazania mody i sztuki w relacji zgodnej z naturą.

Organizator Konkursu:
Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa

Kontakt:
Sekretariat Szkoły tel/fax: (22) 849-62-18 wew.125 e-mail: sekretariat@zso.edu.pl, www.zso.edu.pl

Termin konkursu:
Konkurs odbędzie się: 23 marca 2021 r.

 1. Karta uczestnictwa:
  Do dnia 19 marca 2021 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.zso.edu.pl a następnie wygenerować Kartę Uczestnictwa, którą po podpisaniu, prosimy przesłać nr fax. (22) 849-62-18 lub pocztą na adres: Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60; 02-543 Warszawa
 2. Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.
 3. Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cele konkursu:

 • doskonalenie i promowanie umiejętności z zakresu branży fryzjerskiej;
 • motywowanie do podejmowania twórczych działań;
 • umożliwienie zawodnikom zaprezentowania się potencjalnym pracodawcom;
 • promowanie idei konkursu, wyłonienie utalentowanych uczniów oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie sztuki fryzjerskiej.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs odbędzie się w całości w formie zdalnej.
 2. Uczestnicy nagrywają całość wykonywanego zadania wraz z dokładnym przybliżeniem końcowej fryzury gotowej do oceny z każdej strony, wraz z całościowym wizerunkiem modelki.
 3. Film należy nagrać kamerą cyfrową albo w telefonie komórkowym z możliwie najlepszą jakością oferowaną przez urządzenie.
  Zalecane parametry:
  – formaty pliku mp4, avi, wmv;
  – rozdzielczość: 1280×720 lub 1920 x 1080.
 4. Film należy przesłać do dnia 19 marca 2021 roku – na płycie CD/DVD lub przez serwisy obsługujące przesyłanie dużych plików np.:
  – dysk Google;
  – www.wetransfer.com (pliki do 2 GB).
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z branży fryzjerskiej a także wytypowani przez zakład pracy/CECH (wiek 16 –20 lat). Szkoła/ pracodawca/CECH może zgłosić dowolną ilość kandydatów. Uczestnik bierze udział w Konkursie na własny koszt (materiały, aparaty fryzjerskie, model, inne).
 6. Nadesłanie Karty Uczestnictwa oznacza akceptację warunków konkursu i Regulaminu.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest wypełniona przez zawodnika i modelkę zgoda na przetwarzanie wizerunku.
 8. Objęcie patronatem niniejszego przedsięwzięcia przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

Komisja Konkursowa

 1. Jury Konkursu powoływane jest przez organizatora (ZSOFiK nr 22).
 2. W skład Jury wchodzą:
  nauczyciele zawodu fryzjer i technik usług fryzjerskich;
  fryzjerzy, styliści;
  pracodawcy;
  przedstawiciele firm fryzjersko-kosmetycznych.
 3. Jury Konkursu ocenia wg kryteriów zawartych w karcie oceny i przyznaje nagrody.
 4. Ocena Jury jest ostateczna

KATEGORIA – FRYZJERSTWO DAMSKIE
Fryzura upięcie –„Eko moda na głowie”

I. Regulamin Konkursu:

 1. Czas wykonania 90 minut
 2. Pracę konkursową Uczestnik wykonuje na własnej modelce.
 3. Dozwolone jest, aby włosy były wymodelowane, nawinięte na wałki, wyprostowane, bądź pokarbowane.
 4. Koloryzacja: uczestnicy przygotowują koloryzację we własnym zakresie przed konkursem. Ilość kolorów jest dowolna.
 5. Produkty: do stylizacji włosów wskazane jest stosowanie ekologicznych preparatów fryzjerskich niezbędnych do wykonania fryzury.
 6. Narzędzia: dozwolone są wszystkie narzędzia, przybory i aparatura fryzjerska.
 7. Dopinki, dodatki i wypełniacze: do wykonania fryzury należy stosować dodatki naturalne i wypełniacze z recyklingu. Użyte dodatki nie mogą przekraczać 60% objętości fryzury. Przygotowane do użycia dopinki, dodatki i wypełniacze muszą leżeć osobno na konsoli przed przystąpieniem do wykonania fryzury.

II. Ocena

 1. Oceniana będzie inspiracja, pomysł, różnorodność zastosowanych technik i całościowy wyraz artystyczny modelki w odniesieniu do tematu konkursu.
 2. Zadanie konkursowe będzie oceniane w skali od 20 do 30 punktów. Członkowie Jury mogą tylko raz użyć najwyższych trzech not, czyli 30, 29, 28.
 3. W razie nieprzestrzegania zasad Regulaminu, każdy członek Komisji ma prawo przyznać uczestnikowi maksymalnie 3 punkty karne za każde uchybienie.

III. Zwycięzcy konkursu:

 1. Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy z maksymalną liczbą punktów przyznanych przez Jury.
 2. Zwycięzcy otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe za zdobycie 1-go 2-go i 3-go miejsca.

SPONSORZY:

Logotypy sponsorów konkursu, którymi są: Wyższa Szkoła Artystyczna, Barber shop, Jagoda Korzeniewska, Clinic by Jakubowska, Keator Akademy, Beliso, Warsztat fryzjerski Marcina Jusińskiego, NAH, Cece of sweden, Intensis Prosalon, Unikat Studio, Salon fryzur Piotr Knapik, Fale Loki Koki, Grzegorz Duży, Jean Louis David