Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 2020

Nasza Szkoła ponownie otrzymała fundusze na realizację projektów w ramach XV edycji WIE.

Projekt edukacyjny: Odzież do zadań specjalnych – badania laboratoryjne w aspekcie bezpieczeństwa i właściwości fizykomechanicznych materiałów włókienniczych – koordynator Iwona Włoskowicz
Uczniowie poszerzą swoje kompetencje branżowe, będą uczestniczyć w badaniach naukowych i odkryją nowe możliwości w procesie tworzenia nowoczesnych materiałów odzieżowych.

Projekt edukacyjny: Moja Szkoła dawniej i dziś – koordynator Joanna Muranty
Uczniowie zaangażują się w życie szkoły poprzez poznanie jej bogatej tradycji i dialogu międzypokoleniowego, pogłębią wiedzę na temat historii szkolnictwa zawodowego w dzielnicy Mokotów i Warszawy.