Katyń – Prawda i pamięć

Dnia 29 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs historyczny: Katyń. Prawda i Pamięć na szczeblu dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zorganizowany przez NSZZ Solidarność. Głównymi celami były: oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla minionych wydarzeń z dziejów najnowszej historii Polski.
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody:
I stopnia: Sandra Karwowska – uczennica oddziału 3TD (wyjazd na Ukrainę)
II stopnia: Amelia Kubska – uczennica oddziału 2TMA
II stopnia: Sandra Surowiecka – uczennica oddziału 3TC
Opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowały: Grażyna Chrostowska – Juszczyk, Małgorzata Kur i Joanna Muranty.

GRATULUJEMY !