Wpływ cyberprzestrzeni na życie człowieka

wpis w: Aktualności | 0

Uczniowie oddziału 3Te na zajęciach z wychowawcą i lekcjach bibliotecznych prowadzonych przez p. Zuzannę Domańską i p. Anna Rychlicką zrealizowali interdyscyplinarny projekt edukacyjny na temat: Wpływ cyberprzestrzeni na życie człowieka. Praca metodą projektu trwała od października do listopada.

Celem głównym projektu edukacyjnego było poznanie zagrożeń wynikających z nieracjonalnego korzystania z Internetu. Uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą uzależnień związanych z wirtualnym światem. Zapoznali się z ustawą o prawie autorskim, typami licencji i publikowaniem materiałów, które naruszają dobre imię drugiej osoby czy instytucji. Uświadomili sobie potrzebę ochrony swojej prywatności. W trakcie realizacji tematu młodzież poznała znaczenie podstawowych pojęć związanych z negatywnym wpływem cyberprzestrzeni: fonoholizm, nomofobia i cyberprzemoc. Zrozumienie nowych pojęć ułatwiło wykorzystanie różnorodnych metod: drama, heureza, metaplan i praca w grupie.

Zwieńczeniem działań było zredagowanie ulotki z informacjami na temat: Wpływu cyberprzestrzeni na życie człowieka, które zostaną rozdane uczniom z różnych oddziałów podczas zajęć z wychowawcą i rodzicom w czasie zebrania.

Przedsięwzięcia zrealizowanego projektu edukacyjnego wpisują się w założenia programu wychowawczo- profilaktycznego i podstawy programowej. Realizują jeden z głównych kierunków polityki oświatowej: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *