Digital Youth Forum – 10 czerwca 2021 r.

Kuratorium Oświaty w Warszawie poinformowało, iż Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza do udziału w Digital Youth Forum (DYF), które odbędzie się 10 czerwca 2021 r.

Wydarzenie będzie poświęcone edukacji w zakresie bezpiecznego
i pozytywnego korzystania z internetu i nowych technologii.

„Forum organizowane jest od 5 lat i spotyka się co roku z bardzo dobrym odbiorem ze strony młodzieży. Dzięki wysłuchaniu dorosłych ekspertów i rówieśników, którzy kreatywnie wykorzystują internet uczniowie będą mieli możliwość inspiracji i zdobycia konkretnej wiedzy. W 2020 roku impreza po raz pierwszy odbyła się w formule online. Jednocześnie oglądało nas 20 000 uczniów! „

Digital Youth Forum organizowane jest z myślą o transmitowaniu go przez szkoły w klasach lub w ramach edukacji zdalnej. Rejestracji na wydarzenie dokonuje nauczyciel lub opiekun.

Wydarzenie jest skierowane m.in. do uczniów klas 1-3 szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Digital Youth Forum.

Skip to content