Prawo autorskie i ochrona wizerunku

Podczas lekcji bibliotecznych uczennice i uczniowie oddziałów 1TMB oraz 2TLG poznali:

  1. Podstawowe pojęcia z zakresu praw autorskich.
  2. Ograniczenia wynikające z dozwolonego użytku własnego i z wykorzystania dzieła do celów edukacyjnych.
  3. Wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym wymagania w zakresie ochrony wizerunku.
  4. Sposoby, za pomocą których autor dzieła udziela prawa do wykorzystania swoich utworów. Opłaty za wykorzystanie dzieła, organizacje twórców zarządzające prawami autorskimi, otwarte
    i wolne licencje.
  5. Wyszukiwanie treści udostępnianych na wolnych i otwartych licencjach oraz oznaczanie tych treści zgodnie z wymaganiami licencjodawców
    i samych licencji.

Uczniowie analizowali jak  bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z utworów dostępnych w Internecie oraz wyszukiwać utwory udostępnione na wolnych i otwartych licencjach. Przeprowadzono też ćwiczenia dotyczące oznaczania treści zgodnie z wymaganiami licencjodawców i samych licencji. 

Klasom 1TMB oraz 2TLG dziękuję za aktywny udział w lekcjach bibliotecznych „Prawo autorskie i ochrona wizerunku”

Skip to content