Po szkoleniu „Nauczycielskie sposoby identyfikacji uzdolnionych”

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
W ramach upowszechniania i promowania własnych doświadczeń, form i metod pracy, podczas stażu na bieżąco śledzę nowe trendy w metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym naszej szkoły poniżej udostępniam materiały ze szkolenia „Nauczycielskie sposoby identyfikacji uzdolnionych”, aby podzielić się pozyskaną wiedzą i materiałami. 
 
Szkolenie prowadziła dr hab. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 
 
Celem dwudniowego szkolenia było zwiększenie wiedzy na temat metod i technik niezbędnych do efektywnej diagnozy, rozpoznawania uczniowskich uzdolnień; przygotowanie do adaptowania istniejących technik oraz projektowania własnych narzędzi umożliwiających identyfikację uzdolnionych.
 
Przekazuję poniższe prezentacje w oparciu, o które prowadzone były zajęcia oraz zebrane narzędzia służące identyfikacji uzdolnionych.
 
Pozdrawiam i życzę dobrego weekendu 🙂 
 
Skip to content