Stroiki Wielkanocne

Dnia 28.03 wolontariuszki z naszej szkoły wraz z kadrą J-32 Hufca Pracy przy ul. Puławskiej brały udział w warsztatach tworzenia stroików świątecznych, które zostaną przekazane Domowi Seniora przy
ul Wiktorskiej oraz Stowarzyszeniu „Ariadna” opiekującym się osobami potrzebującymi.
Bardzo dziękujemy za przygotowanie pięknych stroików..